POLITYKA PRYWATNOŚCI

 


Administrator danych osobowych

 
Administratorem Danych Osobowych jest DOMY SŁOŃCA z siedzibą w Jaszkowej Dolnej 18  Informujemy, również, że mają Państwo prawo do żądania od DOMY SŁOŃCA i podmiotów pokrewnych, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a  także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się wysyłając  wiadomość e-mail. 
 
Informujemy także i istnieniu prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Przetwarzanie danych osobowych w celu działań public relations DOMY SŁOŃCA podmioty powiązane  oraz przetwarzające.
 
Dane osobowe przetwarzane są w celach działań public relations (wysyłka informacji prasowych,  zaproszenia na spotkania dziennikarskie, wysyłka próbek produktów, badania dotyczące produktów oraz marek oraz inne pokrewne czynności) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO (Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).Odbiorcą danych osobowych są klienci DOMY SŁOŃCA i podmiotów powiązanych. Dane osobowe będą przechowywane dopóki nie zostanie zgłoszona chęć wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
Przetwarzanie danych osobowych w celu komunikacji pracowników DOMY SŁOŃCA i podmiotów  powiązanych.
 
Dane osobowe przetwarzane są w celach działań public relations (wysyłka informacji prasowych,  zaproszenia na spotkania dziennikarskie, wysyłka próbek produktów, badania dotyczące produktów oraz marek oraz inne pokrewne czynności) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO (Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).Odbiorcą danych osobowych są klienci DOMY SŁOŃCA i podmiotów powiązanych. Dane osobowe będą przechowywane dopóki nie zostanie zgłoszona chęć wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w DOMY SŁOŃCA
 
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  f) RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi w celach rekrutacji proszę kontaktować 
się wysyłając wiadomość e-mail.
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
DOMY SŁOŃCA nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgód. W większości przypadków wyraźnie pytamy o zgodę, ale niekiedy zgoda może być wywnioskowana z czynności i zachowań osoby, której dane dotyczą. W przypadku wykorzystania danych osobowych do celów nieobjętych Polityką prywatności, możemy poprosić o dodatkową zgodę. Użytkownik nie ma obowiązku wyrażenia takiej zgody, ale w przypadku odmowy dostęp do niektórych rodzajów aktywności może być ograniczony. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, jej warunki będą nadrzędne w stosunku do warunków niniejszej Polityki prywatności w razie wszelkich sprzeczności.
 
Jakie informacje gromadzimy
 
W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby. Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa redakcji, numer telefonu jak również inne informacje, które są niezbędne do nawiązania kontaktu. Możemy gromadzić dane osobowe z różnych źródeł, w tym: 
• Informacje przekazywane nam bezpośrednio - Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika z innych źródeł, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie takich danych. Informacje takie mogą pochodzić ze źródeł komercyjnie dostępnych, takich jak publiczne bazy danych i serwisy  zajmujące się agregacją danych, oraz od stron trzecich. Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy z innych źródeł to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa redakcji, numer telefonu, treści tworzone przez użytkownika, kategorie treści, posty, inne treści powszechnie dostępne w Internecie, inne  dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
• Informacje, które gromadzimy z innych źródeł - Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika z innych źródeł, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie takich danych. Informacje takie mogą pochodzić ze źródeł komercyjnie dostępnych, takich jak publiczne bazy danych i serwisy zajmujące się agregacją danych, oraz od stron trzecich. Rodzaje danych to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa redakcji, numer telefonu, treści tworzone przez użytkownika, kategorie treści, posty, inne treści powszechnie dostępne w Internecie, inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe. 
 
 
 
Polityka Cookies
 
Cookies (ciasteczka) to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) w pliku cookie.txt, którą nasz serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki cookie nie zawierają danych pozwalających na Twoją identyfikację , nie są udostępniane osobom trzecim, a ich odczytanie jest możliwe wyłączenie przez serwer, który je utworzył.
 
Rodzaje wykorzystywanych cookies
 
• Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
• Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 
Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 
• Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
• Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
 
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies
 
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
• Przeglądarka I n t e r n e t E x p l o r e r
• Przeglądarka M o z i l l a F i r e F o x
• Przeglądarka C h r o m e
• Przeglądarka S a f a r i
• Przeglądarka O p e r a
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
  1. pl
  2. de
  3. en
  4. ru

Home

Polityka prywatności

Rezerwacja | Kontakt

Regulamin